SỰ CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.

Cùng với việc hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); ký kết các Hiệp định thương mai song phương với các quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc; Hiệp định Thương mại tự do ASEAN (AFTA) và mới đây là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam đang ngày càng trở thành thị trường thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Các số liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua đã có sự tăng trưởng nhanh chóng cả về số lượng, quy mô và kết quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời với việc gia tăng về số lượng tất yếu sẽ dẫn đến sự gia tăng về cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong cùng lĩnh vực với nhau. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài này sẽ có những tác động tích cực đối với nền kinh tế của Việt Nam.

shutterstock_213207697

Tác động tích cực đầu tiên có thể kể đến là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài với nhau là một trong những yếu tố giúp bảo vệ các doanh nghiệp trong nước. Đứng trước việc mở cửa cho các quốc gia nước ngoài tiếp cận thị trường trong nước, vấn đề hàng đầu mà Nhà nước ta luôn lo ngại đó là việc sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài với ưu thế kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tiên tiến; tiềm lực tài chính mạnh; quy mô lớn, có thể làm áp đảo và chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trong nước; đặt các doanh nghiệp trong nước trước nguy cơ bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng với việc đồng thời mở cửa cho nhiều quốc gia, làm xuất hiện sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài với nhau đã phần nào giúp bảo vệ các doanh nghiệp trong nước khỏi hiện tượng trên vì đứng trước việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngang tầm với nhau về các yếu tố, năng lực cạnh tranh có thể sẽ phân tán cũng như làm giảm bớt ưu thế của các doanh nghiệp nước ngoài. Việc không có sự xuất hiện của “thống lĩnh thị trường” sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước “dễ thở” hơn.

shutterstock_274905419

Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài còn là động lực to lớn thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển. Một nền kinh tế mạnh là một nền kinh tế mà các doanh nghiệp trong nó có năng lực cạnh tranh cao. Chính sự xuất hiện của những doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, năng lực cạnh tranh mạnh không những buộc các doanh nghiệp trong nước mà còn làm cho các doanh nghiệp nước ngoài khác cũng phải nâng cao và hoàn thiện khả năng cạnh tranh của mình. Hay có thể nói trong sự cạnh tranh lẫn nhau, các doanh nghiệp nước ngoài đã cùng nhau hoàn thiện và phát triển. Sự phát triển của các doanh nghiệp là nền tảng giúp nền kinh tế phát triển một cách bền vững. Nếu không có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài với nhau, như trên đã phân tích thì trong một số lĩnh vực mà nền sản xuất trong nước còn non kém, rất có thể sẽ có tình trạng cạnh tranh độc quyền. Việc cạnh tranh độc quyền này luôn là vấn đề mà các quốc gia muốn tránh vì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Chủ thể độc quyền có thể kiểm soát mọi vấn đề liên quan đến giá cả, phân phối hàng hóa buộc các chủ thể khác phải tuân theo tạo ra môi trường kinh doanh không bình đẳng, gây bất ổn cho nền kinh tế

Đứng trên phương diện người tiêu dùng, thì việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tạo cơ hội cho người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận được hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao của các nước trên thế giới với mức giá tốt nhất.

Tóm lại, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nước ngoài – là những chủ thể có năng lực cạnh tranh cao với nhau, đã có nhiều tác động tích cực đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện tại